Controle en deformatiemetingen

Landmeten in het algemeen

Niet alleen voordat een bouwproces begint voeren wij metingen uit en zijn wij de specialist op het gebied van maatvoering, maar ook tijdens het bouwproces en daarna staan wij paraat. De deformatiemetingen zijn belangrijk om verschillende redenen. Zonder dat je het zelf waarneemt, bewegen gebouwen. Je kunt dit merken wanneer je in een heel hoog gebouw staat en goed naar het bouwwerk zelf kijkt. In een woning zal je de bewegingen niet opmerken, maar toch kan het uitvoeren van deformatiemetingen veel risico’s beperken. Werkzaamheden, zoals grondwerken en het graven nabij woningen kunnen de ondergrond instabiel maken. Dit kan leiden tot verzakkingen en scheurvorming.

Risico’s beperken met deformatiemetingen

Foxbo voert deskundige deformatiemetingen uit wanneer er bijvoorbeeld sprake is van werkzaamheden rondom een gebouw. Ook bouwwerkzaamheden in een gebouw kunnen leiden tot schade. In gebieden waar veel aardbevingen plaatsvinden, kunnen deformatiemetingen goed de schade en de risico’s weergeven. Elke verschuiving brengt risico’s met zich mee, ook al lijkt de verschuiving minimaal. Vakkundig zullen wij alle risico’s meten en inzichtelijk voor je in kaart brengen. Foxbo is de partner voor de uitvoering van controle en deformatiemetingen.

Controle metingen

Niet alleen de maatvoering in het beginstadium is erg belangrijk, maar ook na de afronding van het bouwproces. Wanneer een deformatiemeting wordt uitgevoerd, starten wij altijd met een nulmeting. Daarna zullen wij periodieke metingen verrichten en de resultaten inzichtelijk maken. De periodieke metingen geven goed alle risico’s weer. Het belang van controle en deformatiemetingen mag niet onderschat worden. Het voorkomt uiteindelijk veel kosten en reparatiewerkzaamheden.

Het laten uitvoeren controle metingen

Wanneer er plannen zijn om werkzaamheden uit te voeren in en rondom een gebouw of woning staan wij graag klaar om je hierbij te adviseren. Met controle metingen kunnen wij tijdens de werkzaamheden de risico’s op eventuele schade beperken en in kaart brengen. Voor vrijblijvend advies of vragen, staat ons professionele Foxbo team voor je klaar.

Contact opnemen met Foxbo maatvoering

Ben u geïntresseerd of heeft u vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Nu contact opnemen

Navigatie