Dienstverlening

Foxbo maatvoering kan u met alle voorkomende meetwerkzaamheden van dienst zijn. Onze dienstverlening is zeer uitgebreid,
op veel gebieden kan onze expertise waardevol ingezet worden. Zo zijn wij onder andere werkzaam in de volgende sectoren:

 • Civiele bouw (bruggen,viaducten,sluizen enz)
 • Utiliteitsbouw (woningen en kantoren)
 • Wegenbouw
 • Spoorbouw
 • Landmeetkundige projecten

Complete maatvoeringspakket

In overleg met de opdrachtgever kunnen wij u een compleet pakket aanbieden op landmeetkundig en maatvoeringsgebied.
Dit professionele pakket bestaat uit:

 • Het begeleiden in de ontwerpfase met betrekking tot de maatvoering.
 • Opstellen van maatvoeringsplannen en werkplannen.
 • Het controleren van de werktekeningen m.b.t. maatvoering en de samenhang van tekeningen.
 • Het uitvoeren van een 0-meting en/of 0-situatie (meting van het werkterrein vóór aanvang werkzaamheden).
 • Het voorbereiden van de uitzetgegevens met behulp van MC Next en diverse softwarepakketten (van zowel analoge als digitale tekeningen).
 • Het uitzetten en inmeten van het te bouwen object.
 • Het verwerken van de meetgegevens tot een duidelijk presentatie verwerkt in een meetrapport.
 • Het vervaardigen van Revisie/Asbuilt-tekeningen.

Overige werkzaamheden

Tevens voeren wij ook de onderstaande landmeetkundige werkzaamheden uit:

 • Deformatiemetingen
 • Monitoringen
 • Nauwkeurigheidsmetingen
 • Volumeberekeningen (3D)
 • Lengte en dwarsprofielen meten en uittekenen

Alles bijeengenomen kunt u op Foxbo rekenen van het begin tot het einde van uw maatvoering en landmeetkundig project.

Contact opnemen met Foxbo maatvoering

Ben u geïntresseerd of heeft u vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Nu contact opnemen

Navigatie